Innlegg fra ‘januar, 2010’

jan 18

I det Herrens år 2003 ble nye riksvei 2 vedtatt gjennom Nes og veien skulle tidligst begynne 2014. Mange var nok overrasket over at det var det midtre alternativet som ble valgt og ikke det sørlige, som ville vært et tilskudd til bygdesentrumet Årnes. Det nordlige alternativet ble forkastet før konsekventutredelsen ble gjort på trasévalg, da […]