Lagret under ‘Aktualiteter’

jan 18

I det Herrens år 2003 ble nye riksvei 2 vedtatt gjennom Nes og veien skulle tidligst begynne 2014. Mange var nok overrasket over at det var det midtre alternativet som ble valgt og ikke det sørlige, som ville vært et tilskudd til bygdesentrumet Årnes. Det nordlige alternativet ble forkastet før konsekventutredelsen ble gjort på trasévalg, da […]

sep 28

For det første er det to mot én og rett og slett urettferdig. Derfor burde man av rent prinsipp og i rettferdighetens navn være på Hakeormens lag! I følge denne artikkelen er det en link mellom små vietnamesiske barn med hakeorm og uten allergi og små vietnamesiske barn uten hakeorm og med allergi. Selv har jeg […]

sep 28

Jeg tenker tilbake til da jeg ble sint forbi man skulle beskytte overgriperen og bildet ble sladdet i aviser og på nyhetene. Det er jo rett og slett uhørt at man skal beskytte noe som er så grusomt at det kan være vanskelig å finne ord. Når voksne mennesker evner å forgripe seg på barn, […]

sep 27

Nå ble den geni erklærte ressigøren Roman Polanski arrestert i Sveits etter mistanke om sex med en mindreårig jente i 1978. Til info er jeg en av tilhengerne av at mennesker må sone straffen sin. Så kan man ta diskusjonen om fengselskø og bedring før straffen skal sones og at man knytter enda bedre nettverk […]