jan 18

Riksvei 2 og udugelige politikere i Nes!

I det Herrens år 2003 ble nye riksvei 2 vedtatt gjennom Nes og veien skulle tidligst begynne 2014. Mange var nok overrasket over at det var det midtre alternativet som ble valgt og ikke det sørlige, som ville vært et tilskudd til bygdesentrumet Årnes. Det nordlige alternativet ble forkastet før konsekventutredelsen ble gjort på trasévalg, da det blant annet var lite hensiktsmessig å legge veien lengst mulig unna de mest folketette beboelsene i Nes.

Da kan selv den ringeste person sitte igjen med en forståelse av av alternativ nord var så dårlig at det ikke var nødvendig å undersøke dette grundigere.

Men akk så vel … Ingenting overrasker meg hva politikerene i Nes angår og den 13. januar i år kunne vi alle lese i avisen at Ordefører Oddmar Blekkerud uttalte seg om at alternativ nord var et valg som var verdt å se nærmere på. Dette resulterte i at vi som bodde langs den nye veien satte morgenkaffen i vrangstrupen og stirret med vantro ned i avisen. «Hva i alle dager??? Har de forandret et 7 år gammelt vedtak!» etter at sjokket hadde lagt seg kom tanken på «Hvorfor i alle dager har de gjort det?»

Svaret er sågar enkelt. Kommunen har gjort en avtale med en av grunneierne om at om grunneieren slipper å se motorveien på sin godt voksne tomt, skal grunneier selge billig tomter til kommunen slik at de kan bygge industri. Går veien innenfor grunneiers synsvinkel, selger han heller ikke disse tomtene til kommunen.

Dette er langt ifra det demokratiet jeg lærte om på skolen. Dette er korrupsjon, sett med mine øyne. Helt sikkert med andres øyne også.

I artikkelen der ordefører Oddmar Blekkerud prater varmt om den nye traséen, står det at det i desember 2009 ble «gjennomført en befaring på den aktuelle strekningen». Hvilket jeg kan avkrefte, da jeg bor ca 100 meter unna den aktuelle strekningen og det var ingen på truger i den dype snøen her. Ikke har det vært noe helikopter å befart området fra lufta heller. Uten å ha sjekket definisjonen er jeg ganske sikker på at befaring ikke kan brukes om 3 menn på et kontor som skribler på et kart. 

I samme artikkelkan man også lese at færre eiendommer vil bliberørt. Da er jeg svært spent på hva kommunen definerer som eiendom? Vi på Røavegen definerer våre hjem med tilhørende tomt for eiendom og om vi har rett til det, er det faktisk 20 eiendommer mer som vil bli berørt.

Den vedtatte traseen er konsekvensutredet. Utredningen er imidlertid av en slik form at eksisterende bakgrunnsmateriale kan brukes for det nye vest-alternativet. Vegvesenet har gitt signaler om at en eventuell konsekvensutredning for den alternative traseen kan tas samtidig med reguleringsplanprosessen.

Om Vegvesenet mener at bakgrunnsmaterialet kan brukes på begge alternativene og at en eventuell konsekvensutredning for det nye alternativet kan tas med samtidig med reguleringsplanprosessen stiller jeg spørsmål ved om det var riktig person de fikk tak i ved Vegvesenet. Det er ikke mulig å slumpe med avgjørelser som vil få en stor konsekvens for innbyggerne i Nes kommune.

Men heldigvis sier artikkelen at det uansett «fra administrasjonens side at det ikke er ønskelig å gå videre med de nye planene dersom dette forsinker prosessen.»

Det blir spennende å følge med på denne saken. Særlig siden jeg vil kunne helle i morgenkaffen og vinke til forbipasserende biler om ordeførerens forslag vil bli gjennomført.

Men alle skal vite at om veien blir lagt etter alternativ nord, skal jeg gjøre mitt aller ytterste for at kommunen ikke får benyttet seg av tomtene de får billig. Om jeg så er nødt til å sette ut truede dyrearter i Tesiåsen!

1 Kommentar

 1. Therese sier:

  uff, er ikke morro å lese.
  Så lenge man har makten, så gjør folk mye rart og akkurat de de vil.
  Å det er jo ikke riktig.

  JEg skal være med å holde de vekk!
  JA til en underskriftskampanje! Er nok flere som vil si nei til den nye «vedtekten».
  er noe vedtatt, så skal de ikke gjøres om i all hemmlighet!

  NEsten så man angrer på at man flyttet til nes kommune når man ser på hvordan de håndterer ting. De burde skamme seg!!!!

Skriv et svar